תשתיות  סיבים אופטיים

תשתיות סיבים אופטיים

תשתיות סיבים אופטיים

תשתיות סיבים אופטיים 

לקומיוניקשר נסיון עשיר ורב-תחומי בהובלת פרוייקטים גדולים ואינטגרטיביים של הקמת תשתיות סיבים אופטיים, לצד הכרות אישית ומעמיקה עם המוסדות, המערכות השונות ואנשי המקצוע הבכירים בתחומי העבודה השונים. כל אלה מאפשרים לקומיוניקשר לספק ללקוחותיה שירותי ייעוץ ותכנון מוקדם כלכלי-פיננסי, טכני ופיסי.